یادداشت ها


پلتفرم آموزشی ژن برتر به دنبال ایجاد بستری برای تدریس ویادگیری زبان‌های مختلف است؛ بستری که برای اساتید درامد نامحدود و برای دانشجویان آموزش نامحدود و با کیفیت را ممکن می کند.info@genebartar.com