یادداشت ها

Stop Saying THANK YOU! Use these alternatives to SOUND LIKE A NATIVE

چه عباراتی بجای Thank you  استفاده کنیم؟؟
مدت
00:10:20
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
مکالمه
سطح
پیشرفته
تاریخ
19 آذر 1399

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است