یادداشت ها

English Grammar- Conditional & Imaginary - IF, WILL, WOULD, WERE جملات شرطی

مدت
00:08:27
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
گرامر
سطح
پیشرفته
تاریخ
25 مرداد 1399

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است