یادداشت ها

Apostrophe + S, after S (English Spelling)

مدت
00:06:54
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
گرامر
سطح
متوسط
تاریخ
25 مرداد 1399

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است