یادداشت ها

فعل بودن am is are در انگلیسی

آموزش فعل بودن و افعال to be و ضمایر در انگلیسی
I Am
He/She/It Is
You/We/They Are
مدت
00:04:48
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
گرامر
سطح
مقدماتی
تاریخ
14 شهریور 1399

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است