یادداشت ها

دو قانون اصلی تقویت اسپیکینگ و مکالمه انگلیسی چگونه اسپیکینگ و مکالمه انگلیسی خود را بهتر کنیم؟

مدت
00:05:18
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
مکالمه
سطح
مقدماتی
تاریخ
25 مرداد 1399

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است