یادداشت ها

جملات شرطی میکس جملات شرطی ترکیبی mixed conditionls

مدت
00:39:43
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
گرامر
سطح
پیشرفته
تاریخ
22 مهر 1399

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است