یادداشت ها

انگلیسی زمان آینده کامل future perfect در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی یا future perfect وقتی بکار میرود که میخواهیم بگوییم کاری در آینده قبل از زمان مشخصی انجام میشود.
مدت
00:14:48
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
گرامر
سطح
پیشرفته
تاریخ
26 مرداد 1399

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است