یادداشت ها

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

مدت
00:05:06
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
اصطلاحات
سطح
پیشرفته
تاریخ
17 شهریور 1399
رایگان 00:05:06
00:11:28
00:07:57
00:06:02
00:05:14
00:05:55
00:06:27
00:08:40
00:10:18
00:06:27
00:12:30
00:09:16
00:09:14
00:12:06

نظرهای شما

محسن حسینی

26 شهریور 1399

😅😅😅